A-kaartaanbod

Op deze pagina

A-kaartwerking in de vakantie

Vrijetijdscentrum De Schelde organiseert een A-kaartaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar. We kijken er naar uit om kind(eren) te verwelkomen en er samen een geweldige speelse weken van te maken. De huidige richtlijnen tegen COVID-19 hebben wel een impact op onze activiteiten en hoe deze georganiseerd moeten worden:

Algemeen

De contactbubbel bevat maximum 50 personen per week, dit is inclusief kinderen én animatoren. Beide leeftijdsgroepen zitten in dezelfde bubbel, dus mogen vrijuit met elkaar spelen, hetzelfde spel- en knutselmateriaal gebruiken en in dezelfde ruimte eten.

Alle begeleiding, zowel animatoren als personeelsleden, zullen steeds een mondmasker dragen. Kinderen onder de 12 jaar moeten geen mondmasker dragen of onderling afstand bewaren.

Er is extra aandacht voor de nodige hygiënische maatregelen: Er worden elleboogdispensers voorzien en de handen worden steeds gewassen met zeep en afgedroogd met papieren handdoeken. Ook de contactoppervlakken en materialen worden voor en na de dagactiviteiten ontsmet.

Medische fiche

Het vrijetijdscentrum is verplicht om een medische fiche van elk kind op te vragen. Indien de fiche niet ingevuld wordt, zal het kind geweigerd worden voor de activiteit. Je kan deze vragenlijst hier of in de bijlage terugvinden. Gelieve deze ingevuld terug te bezorgen aan het vrijetijdscentrum:

Ontvangst

Je kan je kind ’s morgens afzetten tussen 8.30 en 9 uur en ’s avonds weer ophalen tussen 16.30 en 17 uur. Je kan het vrijetijdscentrum betreden via de hoofdingang.

Je bent als ouder verplicht om een mondmasker te dragen bij het brengen en afhalen van je kind(eren). Ook onze animatoren zullen dit doen. Je kind hoeft geen mondmasker te dragen.

Bij het binnenkomen in het vrijetijdscentrum moeten de handen van elke aanwezige ontsmet worden, namelijk àlle ouders en kinderen. Hiervoor zal een elleboogdispenser ter beschikking staan aan het onthaal.

Je volgt de aangeduide signalisatie en houdt minstens 1,5 meter afstand met andere ouders en kinderen. De andere lokalen van het vrijetijdscentrum zijn niet toegankelijk, dus je mag je kind bijvoorbeeld niet in het crea-lokaal afzetten of ophalen.

Afwezigheid & ziekte

Gelieve steeds het vrijetijdscentrum te verwittigen indien je kind niet naar de ingeschreven a-kaartactiviteit kan komen. Geef hiervoor ook steeds de reden op: ziekte, andere opvang, …

Bij aankomst ’s morgens zullen we bij je kind de koorts meten. Bij verhoging (>38°C) of bij ziektesymptomen mogen we je kind weigeren om aan de activiteiten deel te nemen. Enkel bij aflevering van een doktersattest waarop staat dat het kind opnieuw mag deelnemen, wordt het kind weer toegelaten.

Bij een afwezigheid door ziekte ben je verplicht om een doktersattest van het kind aan het vrijetijdscentrum te bezorgen. Voor eventuele geannuleerde activiteiten wegens ziekte kan je een terugbetaling via een tegoedbon verkrijgen.