Brief aan mijn kind

Wil u een boodschap meegeven aan de jongsten onder ons? Hebt u raad, ervaringen, momenten die u met hen wil delen? Zit u met twijfels of net hoop voor de toekomst die zij vertegenwoordigen? Theatergezelschap Maelstrom en vrijetijdscentrum De Schelde moedigen u aan om uw gedachten op papier te zetten en zo mee te werken aan een bijzondere voorstelling.

Het concept

Theatermakers Thomas en Jorre lichten in deze videoreportage het concept kort toe:

U hoeft zich niet te beperken tot uw eigen familie. Brieven kunnen worden gericht aan uw eigen kind, kinderen die nog geboren moeten worden of al gegaan zijn, kinderen over de wereld heen of zelfs uzelf als kind.

Praktisch

U kan ons uw brief bezorgen op verschillende manieren:

  • Per post: stuur uw brief op met de post of steek hem zelf in de brievenbus van het vrijetijdscentrum.
  • Per mail: mail uw brief naar an.matthijssens@stad.antwerpen.be.
  • In vrijetijdscentrum De Schelde: geef uw brief af aan het onthaal.
  • In bibliotheek Viswater: schrijft uw brief in de koffiehoek van de bib en laat hem achter in de speciale brievenbus.

 

Het vrijetijdscentrum bezorgt uw brief aan het theatergezelschap. Brieven inleveren kan tot en met eind april 2018. Maelstrom gaat daarna met de inzendingen aan de slag.

Alle briefschrijvers ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de voorstelling in mei 2018.