Gezocht: creatieve freelancers uit Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Maak samen een spannend YouTubeverhaal

Als alternatief voor activiteiten die door Corona wegvallen, wil vc De Schelde samen met lokale creatievelingen een Youtubefeuilleton maken.

Dit verhaal moet een zekere link met het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo hebben (inhoudelijk, geografisch, …). Elke aflevering sluit af met een cliffhanger en het verhaal eindigt tot slot hoopvol.  Maar, vormelijk en inhoudelijk moet de creativiteit primeren!

Vanaf januari (februari) 2021 starten we met de uitzending van dit spannende vervolgverhaal. Het volledige verhaal wordt verteld in 5 à 10 afleveringen, die telkens enkele minuten lang zijn.

Om dit te realiseren, stellen we een klein team van lokale freelancetalenten samen:  schrijver/scenarist, tekenaar/fotograaf/cameraman, muzikant/componist, monteur, … die vanaf begin december aan de slag gaan.

Dit is een betaalde opdracht, ook al is het budget bescheiden.

Zin om mee te doen? Laat weten wat je talenten zijn en waarom we je in dit kleine flexibele ploegje kunnen inschakelen.

Stuur vóór 30 november een mail naar pieter.linders@antwerpen.be of bel 0483 093 730.