Subsidies > Projectsubsidies

Projectsubsidies

Districtssubsidies

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil verenigingen en particulieren stimuleren om in het district vrijetijdsactiviteiten en evenementen te organiseren voor een breed publiek.

Een projectsubsidie kan verleend worden voor projecten die als doelgroep vooral de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo beogen. Projecten die in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria.

Hier vindt u het reglement voor projectsubsidies. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank. Het logo voor op uw communicatie kan u hier downloaden.  

Cultuur
Jeugd
Senioren
Sport

Stadssubsidies

Jongeren die een project willen organiseren, kunnen deze subsidies bij de Stad aanvragen. Meer info vindt u hier.

Vormingssubsidies: Jongeren die een vorming ‘jeugdwerk’ hebben gevolgd, kunnen deze vormingssubsidies bij de Stad aanvragen. Meer info vindt u hier.