Subsidies > Werkingssubsidies

Werkingssubsidies

Districtssubsidies

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor hun leden, de bewoners van het district aan te moedigen om te participeren aan het lokaal verenigingsleven.

Een werkingssubsidie is een bijdrage in de werkingskosten van een vereniging. De subsidie kan per vereniging één keer per werkingsjaar worden aangevraagd.

Hier vindt u het reglement voor werkingssubsidies. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank. Het logo voor uw communicatie kan u hier downloaden.

Cultuur
Jeugd
Senioren
Sport

Toelage speelpleinwerking: organisaties die een speelpleinwerking organiseren in het district kunnen een toelage aanvragen voor hun werking. Meer info vindt u hier.