Verenigingen & Adviesraden

Verenigingen en adviesraden

VERENIGINGEN

Vanaf 2013 is het Vrijetijdscentrum De Schelde gevormd en voortaan bundelen de beleidsdomeinen jeugd, cultuur, sport en senioren de krachten. Zo kan u gemakkelijker informatie over een vereniging terugvinden.

Naast de gedrukte versie van deze verenigingengids, kiezen we er ook voor om een digitale versie voor te stellen. Het voordeel van de digitale versie is u bekend. Wij kunnen de informatie aanpassen, nieuwe verenigingen opnemen en informatie vanuit de verenigingen direct op de website vermelden.

Ons districtsbestuur streeft naar een maximale informatie voor en door onze burgers. Zo kunnen wij ons district leefbaar houden en zorgen wij ervoor dat wij elkaar ontmoeten.

ADVIESRADEN

De gemeenteraad kan adviesraden oprichten en beslist over de situaties waarin raadpleging van de adviesraad verplicht is. De gemeenteraad stelt ook de financiële middelen ter beschikking voor het vervullen van de adviserende taken. Voor sommige adviesraden zijn ook wettelijke of decretale verplichtingen voorzien, bijvoorbeeld bij gemeentelijke cultuurraden, jeugdraden of sportraden. Iedereen, zowel individu als vereniging, is welkom om lid te worden van de verschillende raden.

CONTACT

Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66
2040 Zandvliet
T: 03 298 27 30
E-mail: vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

OPENINGSUREN BALIE EN TICKETVERKOOP

Dinsdag – vrijdag: van 9u tot 16u
Donderdag: van 9u tot 18u
Maandag gesloten