Verenigingen & Adviesraden > Cultuurraad

Cultuurraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

De cultuurraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil via haar adviezen aan lokale politici de culturele belangen van alle inwoners behartigen. De cultuurraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers uit socio-culturele verenigingen en cultuurminnende inwoners uit ons district.

Ze werken nauw samen met het Vrijetijdscentrum De Schelde, adviseren het districtsbestuur en informeren de verenigingen in ons district. Kortom, bestuursleden van de cultuurraad zijn actieve netwerkers met een hart voor cultuur en voor de polderdorpen.

In 2013 werd de nieuwe cultuurraad samengesteld en het dagelijkse bestuur verkozen.

Voorzitter: Magda Heeffer - Magda.heeffer@gmail.com
Ondervoorzitter: Philippe Van Iersel - Philippe.van.Iersel@telenet.be
Secretaris: Bart De Wachter - dewachter.bart@scarlet.be
Bestuursleden: Bertha Dierckx, Philippe Francken