Verenigingen & Adviesraden > Jeugdraad

Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Wat is de jeugdraad?
De jeugdraad is een adviesraad en de officiële spreekbuis voor jongeren. Op deze manier kunnen jongeren inspraak creëren over het jeugdbeleid in het district.

Wie zit er aan tafel?
Maandelijks komen vertegenwoordigers van jeugdverenigingen en individuele jongeren samen om zich te bekommeren om het jeugdbeleid.

Wat is het doel van de jeugdraad?
1. Het jeugdbeleid adviseren.
Het districtsbestuur is verplicht advies te vragen aan de jeugdraad, maar de raad heeft ook altijd het recht om op eigen initiatief advies te geven.
2. Het jeugdbeleid vorm geven.
De jeugdraad organiseert inspraak over het jeugdbeleid en is ook een belangrijke partner bij de opmaak en uitvoering van het jeugdbeleidsplan. De jeugdraad is ook voor het jeugdwerk en anderen de uitstekende plek om eens van gedachten te wisselen, tot gezamenlijke afspraken te komen, programma’s uit te wisselen en om gewoon eens bij te babbelen.
3. Activiteiten organiseren.
De jeugdraad organiseert mee activiteiten op maat van kinderen en jongeren. Dit kan gaan van sport en spel, informatie- en vormingsavonden tot fuiven en optredens. Kom eens een kijkje nemen!

De jeugdraad komt elke derde donderdag van de maand om 19.30 uur samen op het domein van één van de jeugdverenigingen. Neem vooraf contact op met het vrijetijdscentrum om de juiste locatie te weten te komen. 

Ondersteuning district:
Marlies Gabriëls - staf jeugd
E-mail: vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

Contactpersonen:
Rick De Vree - rick.devree@hotmail.com
Lindsey Gabriëls - gabriels.lindsey@hotmail.com
Dries Verschelden - driesverschelden@gmail.com