Verenigingen & Adviesraden > Sportraad

Sportraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Om de sportverenigingen en de sportievelingen van het district inspraak in het lokale sportgebeuren te geven werden de sportraden opgericht. In 1996 werd de sportraad voor Berendrecht-Zandvliet-Lillo opgericht. Zij formuleert een advies aan het districtsbestuur. Naast adviseren ondersteunt de sportraad een aantal sportinitiatieven ter bevordering van de sport, zoals de scholenveldloop in september, en worden de bijzondere sportprestaties en -verdiensten in de bloemetjes gezet tijden de sportlaureatenviering.

Ondersteuning district:
Benji Aerts – staf sport
E-mail: vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

Voorzitter: Ivo Luyckx - ivoluyckx@gmail.com
Ondervoorzitter: Suzanne Henkes - henkessuzanne@hotmail.com