Verenigingen & Adviesraden > Tienerraad

TIENERRAAD

De tienerraad is dé spreekbuis voor tieners van 12 tot en met 15 jaar want op deze manier kunnen ze inspraak creëren over het jeugdbeleid in het district. De leden van de tienerraad komen op eigen initiatief en vertegenwoordigen de tieners uit ons district. Ze komen tweemaandelijks samen in Vrijetijdscentrum De Schelde en denken mee na over het tienerprogramma en -welzijn in het district. Daarnaast heeft de tienerraad ook een signaalfunctie naar het district toe doordat ze hun bekommernissen, problemen of wensen aankaarten.

Ondersteuning district:
Susan Van den Bleeken - jeugdwerker
E-mail: vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be