Over vc De Schelde > Toelagen

Op deze pagina

Ondersteuning bij organiseren

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bruisend district, waar heel wat te beleven valt. Een sterk verenigingsleven en burgers die graag de handen uit de mouwen steken zijn de ingrediënten van dit succes.

Als district zet Berendrecht-Zandvliet-Lillo dan ook graag in op uw initiatieven en biedt, waar nodig, een financieel duwtje in de rug.

Contactpersoon: Stijn Celen - vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be 

Wanneer district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uw initiatief ondersteunt, vragen we om het district als sponsor in uw communicatie op te nemen. Plaats daarom het districtslogo als sponsorlogo onderaan op uw communicatiedragers. Hier kan u het logo voor uw communicatie downloaden.

Zet de logo’s altijd in kleur tenzij uw publicatie, website of ander kanaal volledig eenkleurig is of wanneer alle sponsorlogos en partners in 1 kleur worden geplaatst.

Nuttige info

Als je ondersteuning krijgt van de stad Antwerpen of van het district, zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. De concrete voorwaarden staan in de afsprakennota of de ondersteuningsovereenkomst die je ontvangt. Of in het ondersteuningsreglement dat als basis dient om een aanvraag in te dienen.

Daarnaast gelden er ook enkele algemene wettelijke voorwaarden. Lees meer over de wettelijke voorwaarden bij ondersteuning van de stad of het district.

Toelage stadsmakers

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil buurtverenigingen of individuele inwoners stimuleren om initiatieven te organiseren op niveau van een straat of een buurt waardoor het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie groeien.

Hier vindt u het toelagereglement Stadsmakers. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank.

Projecttoelagen

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil verenigingen en particulieren stimuleren om in het district vrijetijdsactiviteiten en evenementen te organiseren voor een breed publiek.

Een projecttoelage kan verleend worden voor projecten die als doelgroep vooral de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo beogen. Projecten die in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria.

Hier vindt u het reglement voor projecttoelages. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank

Werkingstoelagen

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor hun leden, de bewoners van het district aan te moedigen om te participeren aan het lokaal verenigingsleven.

Een werkingstoelage is een bijdrage in de werkingskosten van een vereniging. De toelage kan per vereniging één keer per werkingsjaar worden aangevraagd.

Hier vindt u het reglement voor werkingstoelagen. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank.


Impact COVID-19

Het coronavirus gooit in 2020 de werking van heel wat verenigingen in de war. Een groot aantal workshops, trainingen, wedstrijden en samenkomsten werd noodgedwongen geannuleerd.

Annuleerde uw vereniging activiteiten wegens het coronavirus en behoorden deze tot de reguliere werking? Dan mogen deze alsnog mee worden opgenomen in de activiteitenkalender bij uw aanvraag voor een werkingstoelage, met de vermelding 'geannuleerd wegens corona'.

Toelage gansrijden

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil gansrijdersverenigingen ondersteunen in de organisatie van het gansrijden volgens traditionele gebruiken en gewoontes. Het evenement moet minstens een dag duren.

Hier vindt u het toelagereglement Gansrijden.