Verenigingen & Adviesraden > Vrijwilligers

Vrijwilliger in Vrijetijdscentrum De Schelde

Uw profiel:
- u vindt vrije tijd in ons district belangrijk
- u bent sociaal en hulpvaardig
- uw interesse gaat uit naar één of meerdere items:
     - culture voorstellingen
     - jeugdactiviteiten
     - voorleesmomenten
     - sportactiviteiten
     - seniorenactiviteiten
     - communicatie

Waar kan u vrijetijdscentrum De Schelde mee helpen?
- u steekt een handje toe achter de bar
- u kookt voor artiesten
- u helpt bij het ontvangen en verzorgen van de artiesten
- u wil jeugdmonitor worden
- u wil boeken voorlezen of rondbrengen
- u wil mee flyers en affiches verspreiden
- u hebt een idee dat u wil uitwerken
- …

Vrijetijdscentrum De Schelde biedt u:
- een boeiende omgeving en bevlogen mensen om u heen
- gratis toegang wanneer u meehelpt bij culturele voorstellingen
- een onkostenvergoeding bij jeugdactiviteiten
- een flinke portie sociaal contact in uw eigen buurt
- het besef dat u mee een verschil maakt!