400 jaar vestingstad Zandvliet

Op wandel door vestingstad Zandvliet

De wandelkaart toont het dorpscentrum van Zandvliet. Op deze plaats bevond zich de Spaanse vestingstad Zandvliet, waarvan de bouw startte in 1622. De vestingwallen zijn nu grotendeels ontmanteld, en er zijn ook geen volledige gebouwen meer bewaard uit de Spaanse tijd. Maar je kan nog wel veel straten, pleinen en hoogteverschillen zien, die uit de vestingperiode stammen. Op basis van kaarten uit de periode 1690-1735 hebben we het oude stratenpatroon en de belangrijkste gebouwen uit die tijd op kaart gezet. Daarnaast kan je ook de huidige straten en enkele bekende gebouwen terugvinden. Zo zal je merken dat de hoofdstructuur van het dorp al van in de Spaanse tijd dateert. De illustraties die je bij de oude gebouwen kan zien, komen uit een digitale reconstructie van Lillo, rond 1640. Lillo was in die tijd een Staats (Nederlands) fort. Maar dit geeft toch een realistisch beeld hoe het er toen in Zandvliet uitzag.