Over vc De Schelde > Ondersteuning

Op deze pagina

Ondersteuning bij organiseren

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bruisend district, waar heel wat te beleven valt. Een sterk verenigingsleven en burgers die graag de handen uit de mouwen steken zijn de ingrediënten van dit succes.

Als district zet Berendrecht-Zandvliet-Lillo dan ook graag in op uw initiatieven en biedt, waar nodig, een financieel duwtje in de rug.

Contact: ondersteuning.bzl@antwerpen.be

Wanneer district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uw initiatief ondersteunt, vragen we om het district als sponsor in uw communicatie op te nemen. Plaats daarom het districtslogo als sponsorlogo onderaan op uw communicatiedragers. Hier kan u het logo voor uw communicatie downloaden.

Zet de logo’s altijd in kleur tenzij uw publicatie, website of ander kanaal volledig eenkleurig is of wanneer alle sponsorlogos en partners in 1 kleur worden geplaatst.

Als u een evenement organiseert wordt de districtsvlag op een duidelijk zichtbare plaats op het evenement aangebracht.
De districtsvlag kan worden aangekocht of worden uitgeleend via de uitleendienst van het vrijetijdscentrum.

Nuttige info

Als je ondersteuning krijgt van de stad Antwerpen of van het district, zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. De concrete voorwaarden staan in de afsprakennota of de ondersteuningsovereenkomst die je ontvangt. Of in het ondersteuningsreglement dat als basis dient om een aanvraag in te dienen.

Daarnaast gelden er ook enkele algemene wettelijke voorwaarden. Lees meer over de wettelijke voorwaarden bij ondersteuning van de stad of het district.

Ondersteuning buurtmakers

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil buurtverenigingen of individuele inwoners stimuleren om initiatieven te organiseren op niveau van een straat of een buurt waardoor het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie groeien.

Hier vindt u het ondersteuningsreglement Buurtmakers. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank.

Project ondersteuning

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil verenigingen en particulieren stimuleren om in het district vrijetijdsactiviteiten en evenementen te organiseren voor een breed publiek.

Een projecttoelage kan verleend worden voor projecten die als doelgroep vooral de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo beogen. Projecten die in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria.

Hier vindt u het reglement voor projectondersteuning. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank

Werkingsondersteuning

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor hun leden, de bewoners van het district aan te moedigen om te participeren aan het lokaal verenigingsleven.

Een werkingsondersteuning is een bijdrage in de werkingskosten van een vereniging. De toelage kan per vereniging één keer per werkingsjaar worden aangevraagd.

Hier vindt u het reglement voor werkingsondersteuning. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank.

Ondersteuning gansrijden

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil gansrijdersverenigingen ondersteunen in de organisatie van het gansrijden volgens traditionele gebruiken en gewoontes. Het evenement moet minstens een dag duren.

Hier vindt u het ondersteuningsreglement Gansrijden.