Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op www.vrijetijdscentrumdeschelde.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.
 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16 september 2020. De toegankelijkheid van www.vrijetijdscentrumdeschelde.be werd laatst gecontroleerd via een QuickScan, uitgevoerd door de beheerder van de website. De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 5 oktober 2020.
 

Feedback en contactgegevens

Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333. We streven ernaar om je een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.
 

Ombudsvrouw

Ben je niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt jouw melding als je uitgepraat bent met de stad, dus als je eerst jouw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vind je op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.
 

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.
 

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

1.2.2. Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Werkpunt

Sommige video’s op onze website hebben geen ondertitels en/of audiobeschrijvingen.

Dit probleem doet zich voor op de pagina www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/nl/page/5558/gebouwd-verleden.

Gevolg

Met name bezoekers met een auditieve beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

Plan van aanpak

We nemen contact op met de eigenaar van de video om deze van ondertiteling te voorzien.
 

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

2.2.1. Timing aanpasbaar

Werkpunt

Sommige video’s op onze website hebben geen ondertitels en/of audiobeschrijvingen.

Dit probleem doet zich voor op de pagina www.vrijetijdscentrumdeschelde.be.

Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.

Plan van aanpak

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.
 

Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • id moet uniek zijn

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • id's moeten uniek zijn

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • Het <html> element moet een lang attribuut hebben

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben

  (vastgesteld op 82 pagina's)
 • <input> formulieronderdelen moeten een label hebben

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • Pagina moet één hoofdoriëntatiepunt (landmark) hebben

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • Ieder herkenningsgebied (landmark) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een role, labelof title)

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • Links moeten waarneembaar tekst hebben

  (vastgesteld op 88 pagina's)
 • De mogelijkheid om te zoomen en te schalen mag niet uitgeschakeld worden

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks

  (vastgesteld op 132 pagina's)
 • Frames moeten een title attribuut hebben

  (vastgesteld op 10 pagina's)
 • Koppen mogen niet leeg zijn

  (vastgesteld op 6 pagina's)
 • id's in ARIA-attributen en in formulierlabels moeten uniek zijn

  (vastgesteld op 1 pagina)

Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers.

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van deze problemen. In de loop van 2021 wordt de website volledig vernieuwd en zullen deze problemen worden opgelost.
 

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.
 

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.