Over vc De Schelde > Adviesraden

Op deze pagina

Wat is een adviesraad?

Het district wil de mening van elke bewoner en vereniging van het district horen over allerlei thema’s en onderwerpen. Daarom worden er adviesraden opgericht.

In een adviesraad kunnen bewoners, verenigingen en professionelen zitten. Er is een raad voor sport, cultuur, jeugd en senioren die maximaal 1 keer per maand samenkomt. Hier kan je je mening geven, problemen aankaarten, voorstellen doen, ... aan het districtsbestuur. Zo weet het bestuur wat de bewoners en verenigingen belangrijk vinden en kan het hiermee rekening houden.

Enkele voorbeelden:

  • De seniorenraad wilde graag een toegang voor minder mobiele mensen op de tulpenpluk, die vanaf 2019 wordt gerealiseerd.
  • Wil je graag mee nadenken over een nieuwe straatnaam of wie op de 11 juli-viering het podium vult, doe dan je voorstellen in de cultuurraad.
  • Beslis je graag mee hoe een nieuw speelterrein eruit ziet of wil je mee je schouders zetten onder het nieuwe jeugdhuis, kom dan zeker naar de jeugdraad.
  • Denk je graag mee na over locaties voor een fit-o-meter of zet je graag sporters in de bloemetjes op de laureatenviering, dan is de sportraad iets voor jou.
     

Meer info vindt u op de infopagina 'Adviesraden'.

Jeugdraad

Voor wie? Jongeren uit het district tussen 16 en 30 jaar en jeugdverenigingen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo die hun mening willen geven over alles wat met jeugd te maken heeft.

Wat? De jeugdraad adviseert het districtsbestuur op eigen initiatief of op vraag van het districtscollege. Ze organiseert ook activiteiten in samenwerking met het vrijetijdscentrum zoals camping A Tent Op Den Dijk, een Tienerfuif en nog veel meer.

Wanneer? Maandelijks op woensdagavond.

Online? Je kan de jeugdraad ook terugvinden op Facebook.

Contact:

Seniorenraad

Voor wie? Bewoners uit het district en seniorenverenigingen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo die hun mening willen geven over alles wat met senioren te maken heeft.

Wat? De seniorenraad adviseert het districtsbestuur op eigen initiatief of op vraag van het districtscollege.

Wanneer? De data worden afgesproken op de vergadering, ongeveer om de twee maanden in de foyer van vrijetijdscentrum De Schelde.

Contact:

Sportraad

Voor wie? Bewoners van het district en sportverenigingen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo met interesse voor en een mening over sport.

Wat? De sportraad adviseert het districtsbestuur op eigen initiatief of op vraag van het districtscollege. Ze organiseert ook activiteiten in samenwerking met het vrijetijdscentrum zoals onder andere de sportlaureatenviering en de scholenveldloop.

Wanneer? Ongeveer om de twee maanden in vrijetijdscentrum De Schelde.

Contact:

 

Cultuurraad

Voor wie? Bewoners van het district en socio-culturele verenigingen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo die interesse hebben in en hun mening willen geven over cultuur.

Wat? De cultuurraad adviseert het districtsbestuur op eigen initiatief of op vraag van het districtscollege.

Wanneer? De raad komt ad hoc bijeen om adviezen op te stellen en heeft ook een WhatsAppgroep om snel informatie en ideeën uit te wisselen.

Contact:

Kinderraad

Het districtsbestuur vindt de mening van kinderen ook belangrijk.

Voor wie? De leden van de kinderraad worden verkozen in het vijfde en zesde leerjaar van elke school uit het district. Zij vertegenwoordigen de ideeën van de medeleerlingen.

Wat? De kinderraad adviseert het districtsbestuur en kan tegelijkertijd in de praktijk de mogelijkheden én beperkingen van een adviesraad ondervinden. Samen denken ze na over wat er beter kan in het district.

Wanneer? De kinderraad komt 3 keer per jaar samen in het vrijetijdscentrum.

Contact:

Tienerraad

Het districtsbestuur vindt de mening van tieners ook belangrijk.

Voor wie? De leden van de tienerrraad stromen deels door uit de kinderraad, maar alle andere tieners zijn ook welkom. Zij vertegenwoordigen de ideeën van hun leeftijdsgenoten.

Wat? De tienerraad adviseert het districtsbestuur en kan tegelijkertijd in de praktijk de mogelijkheden én beperkingen van een adviesraad ondervinden. Samen denken ze na over wat er beter kan in het district.

Wanneer? De tienerraad komt 3 keer per jaar samen in het vrijetijdscentrum.

Contact: