Nico D’hamers vertelt het boeiende verhaal over de verspreiding van bomen in Europa na de laatste ijstijd.

Daarbij komen de straffe strategieën aan bod die ze daarvoor gebruikten, maar ook de rol die de mens daarin speelde. Problemen met exotische soorten en de invloed van de klimaatverandering op onze bomen brengen ons in de huidige tijd. Nico D’hamers is boomadviseur, consultant en lesgever boombeheer.

In samenwerking met Antwerpen voor Klimaat / EcoHuis Antwerpen.