Over vc De Schelde > Subsidies

Op deze pagina

Ondersteuning bij organiseren

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bruisend district, waar heel wat te beleven valt. Een sterk verenigingsleven en burgers die graag de handen uit de mouwen steken zijn de ingrediënten van dit succes.

Als district zet Berendrecht-Zandvliet-Lillo dan ook graag in op uw initiatieven en biedt, waar nodig, een financieel duwtje in de rug.

Contactpersoon: Benji Aerts - vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be 

Hier kan u het logo voor uw communicatie downloaden.

Projectsubsidies

Districtssubsidies

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil verenigingen en particulieren stimuleren om in het district vrijetijdsactiviteiten en evenementen te organiseren voor een breed publiek.

Een projectsubsidie kan verleend worden voor projecten die als doelgroep vooral de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo beogen. Projecten die in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria.

Hier vindt u het reglement voor projectsubsidies. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank: cultuur, jeugd, senioren en sport

Stadssubsidies

Jongeren die een project willen organiseren, kunnen hiervoor subsidies aanvragen bij de Stad. Meer info vindt u hier.

Jongeren die een vorming 'jeugdwerk' hebben gevolgd, komen in aanmerking voor vormingssubsidies van de Stad. Meer info vindt u hier.

Werkingssubsidies

Districtssubsidies

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor hun leden, de bewoners van het district aan te moedigen om te participeren aan het lokaal verenigingsleven.

Een werkingssubsidie is een bijdrage in de werkingskosten van een vereniging. De subsidie kan per vereniging één keer per werkingsjaar worden aangevraagd.

Hier vindt u het reglement voor werkingssubsidies. Het aanvragen gebeurt via de verenigingendatabank: cultuur, jeugd, senioren en sport

Stadssubsidies

Organisaties die een speelpleinwerking organiseren in het district kunnen een toelage aanvragen voor hun werking. Meer info vindt u hier.